Prace ziemne - Krom Sp. z o.o. usługi brukarskie

KROM
Brukarstwo
Przejdź do treści

Prace ziemne


  •    wykopy pod fundamenty
  •    niwelacje terenu pod inwestycję
  •    melioracje i odwodnienia
  •    utwardzanie terenu
  •    montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb, zbiorników
  •    załadunek, rozładunek
Wykonanie naprawy
- istniejącej instalacji odprowadzenia wód opadowych systemu
odwodnienia dachu elewacji frontowej i elewacji szczytowych budynku
mieszkalnego
- istniejącego systemu odwodnień liniowych podjazdów do garaży od
strony elewacji frontowej i elewacji szczytowych budynku mieszkalnego
- istniejącej nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK w obszarze
chodnika, doazdów do garaży i dojść do budynku mieszkalnego
oraz wykonanie
- systemu studzienek inspekcyjnych na istniejących poziomach odejść
kanalizacji deszczowej od budynku w stronę instalacji zbiorczej w osi
ulicy Akwarelowej
- systemu drenów opaskowych odwodnienia podjazdów do garaży i
podejść do klatek schodowych elewacji frontowej oraz częściowego
odwodnienia podjazdów do garaży od strony elewacji szczytowych.
tel. 667339732   lub   667004501
Krom Sp. z o.o.

Szczecin, Mierzyn, Dołuje, Bezrzecze, Załom, Dobra Szczecińska, Lubieszyn, Kołbaskowo, Police, Gryfino
krom.rk@gmail.com
Wróć do spisu treści